UNIKALUS DERINYS ŠVIETIMO SRITYJE
Guliverio Akademijos ugdymo modelį sudaro trys dalys. .
Dvikalbis, lietuvių-anglų kalbomis suteikiamas šiuolaikiškas išsilavinimas.
Ugdymo programa apjungia lietuvišką Bendrojo ugdymo (1-10 klasių) programą ir šiuolaikišką australietišką pedagogiką, kuri remiasi profesoriaus John Hattie, sukūrusio „ matomo mokymosi" koncepciją, darbais. Mokymosi programos turinio pagrindą sudaro lietuviška programa, o mokymo stilius ir dienos mokykloje organizavimas yra australietiški. Svarbiausias dvikalbystę užtikrinantis dalykas yra tai, kad mokytojai pamokas veda dvejomis – lietuvių ir anglų – kalbomis. Mes tikime, kad išsilavinimas, įgytas lietuvių ir anglų kalbomis, padeda mokiniams geriau suprasti savąją, lietuvišką, kultūrą ir įsitraukti į jos išsaugojimą ir puoselėjimą; tuo pačiu, jis ugdo kompetencijas ir pasitikėjimą, reikalingą tampant Europos Sąjungos piliečiais, gebančiais laisvai bendrauti, gyventi ir dirbti globaliame pasaulyje.
Grupių santykių taikymas
Guliverio Akademiją palaiko Tavistock Institute of Human Relationships (D. Britanija). Mokyklos gyvenimas, klimatas ir kultūra yra kuriami taip, kad mokiniai galėtų pažinti save kaip individus, priklausančius grupėms. Mokydamiesi suprasti ir spręsti tarpusavio santykius grupėje ir sąveikaudami su kitomis grupėmis mokykloje, jie mokosi suprasti organizacijas, bendruomenes, šalis ir mąstyti sistemiškai. Mūsų mokiniai išsiskiria savistaba, emociniu raštingumu, gebėjimu dirbti komandoje ir lyderyste.
Narystė Pozityvaus Ugdymo Mokyklų Asociacijoje (PESA)
Guliverio Akademija yra Positive Education in Schools Association (Australija) narė. Asociacija skatina pozityviosios psichologijos, gerinančios mokinių ir darbuotojų savijautą mokyklose, taikymą. Mūsų mokyklos programa, mokinių disciplina, etikos ir elgesio normos yra grindžiami filosofija ir pozityviąja psichologija. Programos poveikis yra matomas mokinių ir mokytojų noru būti mokykloje, patyčių atvejų mažinimu, efektyviais konfliktų sprendimais, geromis mokinių charakterio savybėmis, pozityviu požiūriu į darbą ir bendravimą. .
Mes skatiname įgimtą vaikų kūrybiškumą, padedame išplėsti ir praturtinti savo mąstymą bei pasaulio pažinimą.
Steigėjai ir vadovai
Rūta ir Stephenas yra Tavistoko instituto, kur jie pirmą kartą susitiko, absolventai. Trejus metus jie kartu dirbo organizcijų pokyčių srityje. "Guliverio akademija" yra pagrindinis projektas, skirtas jų įkurtos įmonės Lietuvos Visuomenes Raidos Centras (VRC) strateginiams tikslams pasiekti.
Rūta Valatkevičiūtė Gustainienė
Rūta yra Lietuvos psichologė, turinti magistro laipsnį, kuri specializuojasi grupinėje dinamikoje bei grupių santykiuose ir turi medicinos psichologo, personalo vadovės ir vadovavimo savo įkurtai įmonei patirtį.
Stephenas Lee
Stephenas yra Australijos pedagogas, turintis magistro laipsnį, kuris specializuojasi švietimo lyderystėje ir turi vadovavimo Australijos mokyklų sistemai patirtį.
Kartu sudėjus, jie turi sukaupę 50 metų lyderiavimo patirtį įvairiais bendruomenių ir organizacijų vystymosi etapuose, pradedant steigimu ir baigiant vadovavimo valdybai, patirtį
Jų partnerystė yra galimybių, kurias suteikia reflektyvumo praktika bendradarbiavime, pavyzdys. Jie apjungia daugybę skirtumų, kurie yra susiję su jų šalių kultūra, skirtingu išsilavinimu bei profesine patirtimi, ir kurie nulemia sėkmingą bei dinamišką komandos, įsikurusios Vilniuje, darbą.
Ar norėtumėte pakalbėti su Akademijos kūrėjais apie savo vaiką?
Mūsų šūkis

"Pasitikėk savimi ir savo jėgomis bei siek aukščiausio drauge su kitais."
Mes tikime, kad kelias į sėkmę - tai užsidegimas ir sunkus darbas.
Guliverio Akademijoje mokiniai mokosi atrasti ir tobulinti gabumus, kurie padeda pasiekti aukštų rezultatų jiems svarbiuose dalykuose.
Kokių turite klausimų?
Jeigu norite gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis į mokyklą ir susitarti į dėl vizito pas mus bei pokalbio su vienu iš mokyklos steigėjų, arba vadovų.
Priėmimo į mokyklą tvarka.
Tėvai ir mokiniai susitinka su mokyklos steigėjais, arba mokyklos vadovais. Pokalbio metu apžvelgiami mokinio poreikiai, susiję su mokymusi, bei aptariamos vertybės. Jei mokyklos, mokinio ir tėvų požiūriai sutampa, jiems yra suteikiamas kvietimas prisijungti prie mokyklos bendruomenės.
Koks yra mokestis už mokslą?
Mokymosi Guliverio Akademijoje kaina yra vidutinė, palyginus su kitomis privačiomis Vilniaus mokyklomis. Mes esame pasiryžę išlaikyti vidutinius įkainius tam, kad galimybės mokytis būtų sudarytos kuo platesnei moksleivių grupei. Mes nesame "elitinė" mokykla ir nenorime tokiais būti. Mes dirbame kartu su šeimomis, siekdami užtikrinti aukščiausios kokybės išsilavinimą už vidutinę kainą. Mokestis už mokslą yra 4150 eurų per metus (galima mokėti dalimis). Mokyklos valgykloje yra tiekiami priešpiečiai už 1.2 eurą bei pietūs už 3 eurus. Po pamokų vyksta popamokinės veiklos programa ir papildomi būreliai (pasirinktinai).
Istorija ir misija
Vertybės: kas mes esame

Guliverio akademija puoselėja australų ir lietuvių tradicijas bei vertybes. Australai ir lietuviai yra panašūs savo prisirišimu prie žemės, darbštumu ir verslumu - savybėmis, kurias jie parėmė iš žemę dirbančių protėvių ir verslumo dvasią puoselėjančių miestų. Australų kultūrai, kuri susiformavo bandant išgyventi laukinės gamtos sąlygomis, būdingas inovatyvumas ir gebėjimas prisitaikyti. Lietuvių kultūrai yra būdingi ryžtas ir sugebėjimas atsitiesti, padėję išlikti sudėtingais istorijos laikotarpiais.

Naudojant šiuolaikinės pedagogikos metodus mūsų mokykloje bus puoselėjama Dariaus ir Girėno bei keliautojų, atradusių Australijos kontinentą, dvasia. Mokymosi procesas akademijoje sumodeliuotas taip, kad vaikams būtų smagu mokytis, tyrinėti, eksperimentuoti, rizikuoti ir plėsti pažinimo ribas.

Guliverio akademijoje vaikai empatiškai spręsdami problemas bei bendradarbiaudami mokysis suvokti savo kaip individo vertę grupėje. Svarbiausias mokyklos principas – mokyti vaikus atsakomybės už savo veiksmus ir dalytis žiniomis siekiant bendro tikslo.

Mokymasis Guliverio akademijoje - tai patyrimas, užtvirtinantis akademinius mokinių pasiekimus, ugdantis jų meninius gebėjimus, stiprinantis fizinę sveikatą ir padedantis atsiskleisti jų asmenybėms. Mokymasis Guliverio akademijoje padės mokiniui suvokti save kaip Lietuvos visuomenės narį ir pasaulio pilietį.
Guliverio Akademijoje mes taikome geriausius tyrimus iš viso pasaulio
In the Gulliver Academy, we use professors John Hattie from Australian studies in his pedagogical practice. His book, "Visible Learning", presents factors that, based on global studies, have the greatest impact on pupil achievement.
Kontaktai:
+370 610 63 285
info@guliverioakademija.lt


Adresas:
P. Klimo g,
Vilnius LT03103


© All Right Reserved. Guliverio Akademija .

Leave your phone and we will contact you!
Or you can call us yourself:
+370 610 63 285
Made on
Tilda