"Pasitikėk savo jėgomis ir
siek aukštumų drauge su kitais."
Nuo 2024-ųjų kovo mūsų adresas keičiasi iš P. Klimo 10 į Gedimino pr. 12
Apie mus
Guliverio akademija puoselėja australų ir lietuvių tradicijas bei vertybes. Australai ir lietuviai yra panašūs savo prisirišimu prie žemės, darbštumu ir verslumu - savybėmis, kurias jie parėmė iš žemę dirbančių protėvių ir verslumo dvasią puoselėjančių miestų. Australų kultūrai, kuri susiformavo bandant išgyventi laukinės gamtos sąlygomis, būdingas inovatyvumas ir gebėjimas prisitaikyti. Lietuvių kultūrai yra būdingi ryžtas ir sugebėjimas atsitiesti, padėję išlikti sudėtingais istorijos laikotarpiais.

Naudojant šiuolaikinės pedagogikos metodus mūsų mokykloje bus puoselėjama Dariaus ir Girėno bei keliautojų, atradusių Australijos kontinentą, dvasia. Mokymosi procesas akademijoje sumodeliuotas taip, kad vaikams būtų smagu mokytis, tyrinėti, eksperimentuoti, rizikuoti ir plėsti pažinimo ribas.

Guliverio akademijoje vaikai empatiškai spręsdami problemas bei bendradarbiaudami mokysis suvokti savo kaip individo vertę grupėje. Svarbiausias mokyklos principas – mokyti vaikus atsakomybės už savo veiksmus ir dalytis žiniomis siekiant bendro tikslo.

Mokymasis Guliverio akademijoje - tai patyrimas, užtvirtinantis akademinius mokinių pasiekimus, ugdantis jų meninius gebėjimus, stiprinantis fizinę sveikatą ir padedantis atsiskleisti jų asmenybėms. Mokymasis Guliverio akademijoje padės mokiniui suvokti save kaip Lietuvos visuomenės narį ir pasaulio pilietį.
"Welcome to Guliverio Akademija webpage. We hope you find what you are looking for in a school for your children. We are very different from the traditional Lithuanian schools which essentially follow a post soviet model of education. Our Australian approach is a typical western liberal education with methods based on modern educational research from around the world. Our School provides an all round liberal education facilitating intellectual, emotional, social and physical development of the student. With regard to intellectual development, our focus is on developing students as independent leaners with creative and critical thinking skills in preparation for university or the workplace. Our school is designed to be small so that we can be effective in guiding and supporting individual learners. Teachers and students are happy coming to school each day because the atmosphere we create is positive."
Stephen George Lee ir Rūta Valatkevičiūtė Gustainienė
Direktoriai
Direktorius
Stephen Lee
Mokytojų komanda
Mūsų darbuotojai yra visi profesionalūs žmonės, norintys mokyti, mokytis ir ugdyti mokyklos bendruomenę.
Rūta Valatkevičiūtė Gustainienė
Direktorė
Rūta yra Lietuvos psichologė, turinti magistro laipsnį, kuri specializuojasi grupinėje dinamikoje bei grupių santykiuose ir turi medicinos psichologo, personalo vadovės ir vadovavimo savo įkurtai įmonei patirtį.
Stephenas yra Australijos pedagogas, turintis magistro laipsnį, kuris specializuojasi švietimo lyderystėje ir turi vadovavimo Australijos mokyklų sistemai patirtį.
Orestas Kazlauskas
Mokytojas

Eglė Tauraitė
Mokytoja
Orestas yra lietuvių kalbos mokytojas turintis VU lietuvių kalbos bakalauro laipsnį
Kirill Levinson
Mokytojas

Greta Stankevičiūtė
Mokytoja

Rytis Liaudinskas
Augustė Deniušytė
Mokytoja

Augustė moko gamtos mokslų (biologijos, chemijos) ir turi VU bakalauro laipsnį
Rytis yra kvalifikuotas mokytojas turintis VU bakalauro lingvistikos laipsnį ir šiuo metu studijuoja edukologijos magistrą. Jis moko anglų ir ispanų kalbų bei socialinių mokslų.
Greta Balzaravičiūtė
Kirill yra istorikas turintis daktaro laipsnį iš Maskvos ir Tiubingeno universitetų, turintis patirties mokant istorijos ir anglų bei vokiečių kalbų.
Greta turi pedagogikos ir choro dirigavimo bakalauro laipsnius iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, o šiuo metu studijuoja choro dirigavimo magistrą. Ji moko muzikos ir šokių.
Greta šiuo metu yra kultūros istorijos ir antropologijos bakalauro studentė ir moko istoriją.
Eglė studijuoja lietuvių ir vokiečių kalbų pedagogiką. Ji moko lietuvių kalbos.
Ernestas Rutkauskas
Mokytojas

Ernestas yra kvalifikuotas fizinio ugdymo pedagogas turintis bakalauro ir magistro laipsnius iš Lietuvos sporto universiteto.
Mokytojas

Mokytoja

Mes skatiname įgimtą vaikų kūrybiškumą, padedame išplėsti ir praturtinti savo mąstymą bei pasaulio pažinimą.
Ko mes mokome?
Raštingumas
Tai žinios ir įgūdžiai, kurių mokiniams reikia norint suprasti, analizuoti ir vertinti informaciją, įprasminti, reikšti mintis ir emocijas, reikšti idėjas ir nuomones, bendrauti su kitais ir dalyvauti veiklose mokykloje ir už jos ribų.
Matematinis raštingumas
Tai žinios, įgūdžiai, elgesys ir nuostatos, kurie reikalingi mokiniams, kad jie galėtų naudotis matematika įvairiose situacijose. Matematinis raštingumas apima mokinių gebėjimą atpažinti ir suprasti matematikos vaidmenį ir reikšmę pasaulyje bei tikslingai naudotis matematinėmis žiniomis ir įgūdžiais.
Informacinės ir komunikacinės technologijos
Mokiniai ugdo informacinių komunikacinių technologijų gebėjimus atlikdami užduotis, susijusias su informacijos prieiga ir jos valdymu, informacijos kūrimu ir pristatymu, problemų sprendimu, sprendimų priėmimu, komunikacija, kūrybine išraiška ir empiriniu mąstymu. Šie gebėjimai leidžia atlikti mokslinius tyrimus, kurti daugialypės terpės produktus, analizuoti duomenis, rasti problemų sprendimus, valdyti procesus ir įrenginius bei padėti atlikti skaičiavimus dirbant savarankiškai ir bendradarbiaujant su kitais.
Kritinis ir kūrybinis mąstymas
Kritinis mąstymas yra daugumos intelektinių veiklų, kurios apima mokinių gebėjimą atpažinti ir formuoti argumentus, naudoti atitinkamus įrodymus paremti argumentams, daryti pagrįstas išvadas ir naudoti informaciją problemoms spręsti, pagrindas. Mąstymo įgūdžių pavyzdžiai: interpretavimas, analizavimas, aiškinimas, sekos nustatymas, argumentavimas, lyginimas, klausimų kėlimas, išvadų darymas, hipotezių kėlimas, vertinimas, tikrinimas ir apibendrinimas.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai apima mokinių asmenines ir (ar) emocines bei socialines ir (ar) su santykiais susijusias savybes, intelektą, jautrumą ir mokymąsi. Jie ugdo efektyvius mokinių gyvenimo įgūdžius, įskaitant savęs, savo santykių, mokymosi ir darbo supratimą ir valdymą.
Etinis pažinimas
Mokiniai išmoksta elgtis etiškai spręsdami etinius klausimus, sąveikaudami su kitais, aptarinėdami idėjas ir mokydamiesi būti atsakingais demokratinės visuomenės nariais.
Tarpkultūrinis pažinimas
Tarpkultūrinis supratimas skatina mokinius užmegzti ryšį tarp savo ir kitų pasaulio, remtis bendrais interesais ir bendrumais, tarpininkauti sprendžiant skirtumus. Tai kuria mokinių gebėjimus bendrauti, užjausti kitus ir kritiškai analizuoti tarpkultūrines patirtis. Jiems suteikiama galimybė naujai pažvelgti į savo įsitikinimus ir požiūrį, geriau suprantant save ir kitus.
Guliverio akademija, bendradarbiaudama su tėvais, padeda jiems auginant vaikus, tai yra, formuoti jų charakterį bei auginti juos fiziškai bei emociškai sveikais žmonėmis. Pozityviosios psichologijos programa padės atrasti bei puoselėti stipriąsias mokinio puses – ir kaip individo, ir kaip grupės nario.
Mūsų mokykla siūlo mokymąsi pagal lietuviškas bendrąsias ugdymo programas, dvikalbį mokymą ir pozityvų ugdymą.
Ugdymo programa
UNIKALUS DERINYS ŠVIETIMO SRITYJE
Guliverio akademijos ugdymo modelį sudaro trys dalys.
Ugdymo programa apjungia lietuvišką Bendrojo ugdymo (1-10 klasių) programą ir šiuolaikišką australietišką pedagogiką, kuri remiasi profesoriaus John Hattie, sukūrusio „ matomo mokymosi" koncepciją, darbais. Mokymosi programos turinio pagrindą sudaro lietuviška programa, o mokymo stilius ir dienos mokykloje organizavimas yra australietiški. Svarbiausias dvikalbystę užtikrinantis dalykas yra tai, kad mokytojai pamokas veda dvejomis – lietuvių ir anglų – kalbomis. Mes tikime, kad išsilavinimas, įgytas lietuvių ir anglų kalbomis, padeda mokiniams geriau suprasti savąją, lietuvišką, kultūrą ir įsitraukti į jos išsaugojimą ir puoselėjimą; tuo pačiu, jis ugdo kompetencijas ir pasitikėjimą, reikalingą tampant Europos Sąjungos piliečiais, gebančiais laisvai bendrauti, gyventi ir dirbti globaliame pasaulyje.
Guliverio Akademiją palaiko Tavistock Institute of Human Relationships (D. Britanija). Mokyklos gyvenimas, klimatas ir kultūra yra kuriami taip, kad mokiniai galėtų pažinti save kaip individus, priklausančius grupėms. Mokydamiesi suprasti ir spręsti tarpusavio santykius grupėje ir sąveikaudami su kitomis grupėmis mokykloje, jie mokosi suprasti organizacijas, bendruomenes, šalis ir mąstyti sistemiškai. Mūsų mokiniai išsiskiria savistaba, emociniu raštingumu, gebėjimu dirbti komandoje ir lyderyste.
Guliverio Akademija yra Positive Education in Schools Association (Australija) narė. Asociacija skatina pozityviosios psichologijos, gerinančios mokinių ir darbuotojų savijautą mokyklose, taikymą. Mūsų mokyklos programa, mokinių disciplina, etikos ir elgesio normos yra grindžiami filosofija ir pozityviąja psichologija. Programos poveikis yra matomas mokinių ir mokytojų noru būti mokykloje, patyčių atvejų mažinimu, efektyviais konfliktų sprendimais, geromis mokinių charakterio savybėmis, pozityviu požiūriu į darbą ir bendravimą.
Dvikalbis, lietuvių - anglų kalbomis suteikiamas šiuolaikiškas išsilavinimas.
Grupių santykių metodo taikymas
Narystė Pozityvaus Ugdymo Mokyklų Asociacijoje (PESA)
GALERIJA
Priėmimas mokytis 2023/2024 m.
MOKINIAI PRIIMAMI VISUS METUS!
PRADINIO UGDYMO (1 - 4) klasės
PAGRINDINIO UGDYMO (5 - 10) klasės

Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra tipiška diena mokykloje?
Rytais mokyklos durys atveriamos 8.00 val., mokiniai susirenka į mokyklą iki 8.30 val., o formalios pamokos prasideda 9 val. Mes tokią dienos pradžią vadiname "minkšta pradžia", nes tai padeda išvengti streso skubantiems tėvams bei mokiniams.
Iki pietų pas mus yra 30 min. pertrauka (10.00 iki 10.30). Per pietus, tai yra, apie 12. 30 val, mes turime 1 valandos pertrauką.
Ugdymas vyksta iki 15.00 val., o tėvai vaikus gali pasiimti nuo 15.15 val. iki 15.30 val.

Kokia priėmimo į mokyklą tvarka?
Tėvai ir mokiniai susitinka su mokyklos steigėjais, arba mokyklos vadovais. Pokalbio metu apžvelgiami mokinio poreikiai, susiję su mokymusi, bei aptariamos vertybės. Jei mokyklos, mokinio ir tėvų požiūriai sutampa, jiems yra suteikiamas kvietimas prisijungti prie mokyklos bendruomenės.
Koks yra mokestis už mokslą?
Mokymosi Guliverio Akademijoje kaina yra vidutinė, palyginus su kitomis privačiomis Vilniaus mokyklomis. Mes esame pasiryžę išlaikyti vidutinius įkainius tam, kad galimybės mokytis būtų sudarytos kuo platesnei moksleivių grupei. Mes nesame "elitinė" mokykla ir nenorime tokiais būti. Mes dirbame kartu su šeimomis, siekdami užtikrinti aukščiausios kokybės išsilavinimą už vidutinę kainą. Mokestis už mokslą yra 6000 eurų per metus (galima mokėti dalimis). Mokyklos valgykloje yra tiekiami priešpiečiai ir pietūs, kaina iki 5 eurų.
Karjera
Prisijunk prie mūsų komandos!
Kontaktai:
+370 610 63 285
info@guliverioakademija.lt

Adresai:
Gedimino pr. 12,
Vilnius LT01103

Algirdų a. 4,
Dainava, Ukmergės r. sav. LT20287
Made on
Tilda